white pointJak probíhá výuka

vyuka

vyuka

vyuka

vyuka

white pointO škole

o škole

Naše škola byla zřízena 29. října 1953 na žádost ředitelství nemocnice a zpočátku nesla název Škola při obvodní nemocnici v Praze 8, Na Bulovce. Od roku 1996 je škola samostatným právním subjektem a jejím zřizovatelem je hlavní město Praha. Současný oficiální název zní Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2.

Výuka je určena hospitalizovaným dětem od tří let – mateřská škola, dětem I. a II. stupně ZŠ a studentům středních škol. Rozsah a organizace výuky i zájmové činnosti probíhají po dohodě s ošetřujícími lékaři.

Všichni mají možnost účastnit se vzdělávacích, kulturních i zábavních akcí. K dispozici mají hračky, knihy, časopisy, DVD, počítače s výukovými programy a také volný přístup na internet.

Hlavním smyslem existence školy je zajištění psychické pohody dětí – pacientů nejenom v době výuky, ale zároveň i v celém jejich léčebném procesu. Toto optimální propojení zcela jistě nemalou měrou přispívá k jejich rychlejšímu uzdravování.

U žáků ZŠ a studentů SŠ probíhá výuka v takovém rozsahu, aby během pobytu v nemocnici nezameškali učivo, ale je zcela běžné, že vyučující s nimi také doplňují v jednotlivých předmětech „mezery“, které vznikly již dříve v důsledku opakovaných nebo dlouhodobých nepřítomností ve škole.

Všichni vyučující této školy, ale i zdravotnický personál spolu úzce spolupracují, aby byla zajištěna návaznost a propojenost celého léčebného i pedagogického procesu.