white pointRozvoj školy

Realizace: 2019 - 2020

Rozvoj školy

 

white pointModernizace

Realizace: 2018 - 2019

Modernizace

 

white pointUčitel 2016

Realizace: 2017 - 2018

Učitel 2016

Podpořené aktivity:

 • Školní psycholog - personální podpora ZŠ
 • Vzdělávání pedgogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin, čtenářská gramotnost
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)
 • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávácí akce v rozsahu 8 hodin
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin, čtenářská pregramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin, matematická pregramotnost
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvým vzájemných návštěv (pro MŠ)

 

white pointDětský úsměv

Realizace: 2011 - 2017

Grant hlavního města Prahy na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy

Z grantu podpořeno:

 • spolupráce žáků základních škol z Praha 8 a 9
 • vzdělávání pedagogických pracovníků
 • odpolední aktivity pro žáky
 • spotřební materiál pro výtvarné a pracovní činnosti
 • odborná pedagogická literatura

 

white pointFlastr

Realizace: čtvrtletně

Časopis Flastr vydává redakční rada složená ze zaměstnanců školy.

Flastr 2 2016
Flastr 1 2016
Flastr 2 2015
Flastr 1 2015
Flastr 3 2014
Flastr 2 2014
Flastr 1 2014
Flastr 3 2013

Flastr 2 2013
Flastr 1 2013
Flastr 3 2012
Flastr 2 2012
Flastr 1 2012
Flastr 3 2011
Flastr 2 2011
Flastr 1 2011

Flastr 3 2010
Flastr 2 2010
Flastr 1 2010
Flastr 3 2009
Flastr 2 2009
Flastr 1 2009
Flastr 4 2008
Flastr 3 2008

Flastr 2 2008
Flastr 1 2008
Flastr 4 2007
Flastr 3 2007
Flastr 2 2007
Flastr 1 2007
Flastr 2006

 

white pointS kamarády všechno zvládnu

Realizace: 2016

Grant hlavního města Prahy na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy

Z grantu podpořeno:

 • prostřednictvím prožitkového učení hrou v běžné mateřské škola poznat, jak probíhá den v nemocnici
 • vyrobit dárek pro kamaráda
 • setkání dětí na vybraném dětském lůžkovém oddělení Nemocnice Na Bulovce

 

white pointŘečová výchova společně s rodiči

Realizace: 2013 - 2014, 2016

Rozvojový program MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

Z grantu podpořeno:

 • spolupráce s rodiči, odborná pomoc při začleňování logopedické prevence do výchovy dítěte v rodině
 • nákup tabletů a vzdělávacích aplikací vhodných pro logopedickou prevenci
 • začlenění nových vzdělávacích forem a metod práce do Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
 • výroba vlastních učebních pomůcek: metodicko-edukační obrázkové karty na zlepšení motoriky mluvidel

Pro podporu logopedické prevence v rodinách doporučujeme tyto aplikace (iPad) - klikněte zde

 

white pointVzdělávání s multimédii

Realizace: 2013 - 2015

Grant hlavního města Prahy na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy

 • vzdělávání žáků s využitím tabletů firmy Apple
 • vzdělávání pedagogických pracovníků ve využití těchto technologií
 • pořízení iPadů
 • nákup aplikací pro iPady

 

white pointKompenzační pomůcky

Realizace: 2012 - 2016

Rozvojový program MŠMT na podporu žáků se zdravotním postižením

 

white pointPomáhej pohybem

Realizace:říjen 2015

Nadace ČEZ, mobilní aplikace EPP

 • držáky na iPady pro ležící dětské pacienty
 • multifunkční kopírovací zařízení
 • polohovací stolek k lůžku

 

white pointDržíme krok

Realizace: 2012 - 2014

Více informací o projektu Držíme krok získáte zde.

Z grantu podpořeno:

 • vzdělávání studentů středních škol a učilišť ve školách při pražských nemocnicích ve čtyřech oblastech
  • konverzace v anglickém jazyce
  • badatelské aktivity
  • prázdninová škola
  • e-learning

 

white pointVzdělání boří bariéry

Realizace: 2011 - 2012

Nadační fond Slunce pro všechny poskytl finanční prostředky na zlepšení vzdělávání pro děti a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

Z grantu podpořeno:

 • školící programy pro učitele v oblasti speciální pedagogiky, psychologie a osobnostní výchovy
 • besedy se zajímavými osobnostmi a představení jejich povolání (žurnalista, hvězdář, malíř, loutkář, kouzelník, paraolympionik) - směřující k volbě povolání a celoživotnímu vzdělávání
 • pořízení polohovacích stolků pro usnadnění práce žáků upoutaných na lůžko

 

white pointMyHome

Realizace: únor - březen 2013

Multikulturní výchova v ZŠ a MŠ při Nemocnici Na Bulovce právě prochází obdobím praxe. Zahraniční studentka Andrea Celi z Peru získala za podpory školy a nemocnice na 5 týdnů prostor pro představení své země a národních zvyků. Cílem spolupráce na projektu mezinárodní studentské organizace AEISEC s názvem MyHome je umožnit žákům získat ucelený pohled na konkrétní zemi, její kulturu, sport, historii, geografii, turismus, politickou, sociální a ekonomickou situaci.

Výklad studentky je doplňován diskusí, workshopy a zábavnými aktivitami (video, hudba, hry, tanec, zpěv). Po prezentacích a jiných aktivitách následuje dialog mezi žáky a zahraniční studentkou, který se týká otázek mezinárodního charakteru podstatných pro demokracii – respektování lidských práv, sociální otázky, pojetí svobody, apod.

Žáci jsou do výuky aktivně zapojováni a očekává se od nich komunikace a spolupráce tak, aby si z daného setkání odnesli co nejvíce – rozšířili si své obzory, naučili se lépe argumentovat a procvičili si komunikaci v anglickém jazyce.