Ortopedie

Ortopedie

Ortopedie

white pointOrtopedie

Oddělení dětské ortopedie je umístěno v pátém patře pavilonu číslo 13, ortopedické kliniky. Lůžková část má 11 pokojů (z toho 2 pokoje v kategorii nadstandard). Na tomto oddělení jsou přijímány děti především na předem naplánované zákroky týkající se onemocnění podpůrného a pohybového aparátu.

Výuka probíhá přímo na pokojích, případně v prostorách učebny (jídelny). Respektuje se léčebný režim žáků a výuka se vždy řídí jejich aktuálním stavem. Snahou všech pedagogických pracovníků je co nejvíce přispět k bezproblémovému návratu žáků do kmenové školy.

Na oddělení ortopedie si lze zapůjčit didaktické, karetní, deskové, společenské hry, knihy, encyklopedie, časopisy, audiovizuální techniku. K dispozici je i bezdrátové připojení na internet. Je také možné nahlédnout do katalogu her. V tomto katalogu jsou přehledným způsobem uspořádány veškeré hry, které má oddělení k dispozici. Orientaci při výběru konkrétní hry usnadní její stručná charakteristika doplněná o předpokládanou délku trvání hry a doporučený věk a počet hráčů.

Pod vedením vychovatelek si děti mohou vyzkoušet různorodé tradiční i netradiční rukodělné a výtvarné činnosti. Pro realizaci těchto činností je oddělení výborně materiálně vybaveno.

Na ortopedii je rodiči umožněn pobyt společně s dítětem. V tomto případě lze využít i spolupráce pedagoga a rodiče.