Infekční

Infekční

Infekční

white pointInfekční

Dětské infekční oddělení se nachází v prvním patře pavilonu číslo 7, kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí. Do jedné části oddělení jsou přijímány děti s průjmovými onemocněními a do druhé děti s jinými infekčními nemocemi. Celkem má oddělení 12 pokojů.

Vzhledem k povaze nemocí a častým vyšetřením, která vyžadují následný klid na lůžku, je činnost školy i zájmová činnost specifická. Na tomto oddělení pedagogové vyučují pouze na jednotlivých pokojích. Ze zdravotních důvodů nelze děti sdružovat ke společné výuce a hrám. Proto je veškerá pedagogická činnost vedena vždy individuálně.

Pokud to zdravotní stav dětí dovoluje, mají k dispozici CD a DVD přehrávače a notebooky s výukovými programy a připojením na internet. Výuka je zpestřována využíváním didaktických her a pomůcek. Pro zájmovou činnost mají děti k dispozici velkou nabídku deskových her, stavebnic, skládaček a hlavolamů, knih, časopisů a výtvarných a rukodělných aktivit. Na oddělení je možné nahlédnout do katalogu her. V tomto katalogu jsou přehledným způsobem uspořádány veškeré hry, které má oddělení k dispozici. Orientaci při výběru konkrétní hry usnadní její stručná charakteristika doplněná o předpokládanou délku trvání hry a doporučený věk a počet hráčů.

Na infekčním oddělení je rodiči umožněn pobyt společně s dítětem. V tomto případě lze využít i spolupráce pedagoga a rodiče.