Chirurgie

Chirurgie

Chirurgie

white pointChirurgie

Oddělení dětské chirurgie je umístěno v prvním patře pavilonu číslo 5, chirurgické kliniky. Kapacita oddělení je 29 lůžek, z toho 4 jsou na jednotce intenzivní péče. Chirurgií projde největší počet dětských pacientů za rok.

Jsou zde nejčastěji umístěni pacienti s úrazy, zlomeninami, zánětem slepého střeva, operací kýly a nemocemi močových cest.

Vyučující i vychovatelky vytvářejí dětem příjemné prostředí, aby bezproblémově zvládaly pobyt v nemocnici a snáze překlenuly zátěžovou situaci. Výuka probíhá na pokojích u lůžka nebo u stolů jídelny převážně v dopoledních hodinách. Je zpestřována využíváním výukových programů na PC a didaktických her. V odpoledních hodinách se mohou žáci i studenti zapojit do aktivit školní družiny a školního klubu. Oddělení je velmi dobře vybaveno jak pomůckami k výuce a audiovizuální technikou, tak i materiálem pro zájmovou činnost. Žáci mohou využívat i bezdrátového připojení na internet.

Na oddělení je možné nahlédnout do katalogu her. V tomto katalogu jsou přehledným způsobem uspořádány veškeré hry, které má oddělení k dispozici. Orientaci při výběru konkrétní hry usnadní její stručná charakteristika doplněná o předpokládanou délku trvání hry, doporučený věk a počet hráčů.

Na chirurgii je rodiči umožněn pobyt společně s dítětem. V tomto případě lze využít i spolupráce pedagoga a rodiče.