Pediatrie

Pediatrie

Pediatrie

white pointPediatrie

Oddělení pediatrie je umístěno ve čtvrtém patře pavilonu číslo 15, gynekologicko-porodnické kliniky. Lůžková část má deset pokojů a dva pokoje v kategorii nadstandard.

Na pediatrii jsou přijímány děti s respiračními problémy (laryngitida, bronchitida), děti s nemocemi žaludku, ledvin, jater, slinivky. Jsou přijímány jak v akutním stavu, tak na plánovaná specializovaná vyšetření (bronchoskopii, gastroskopii, alergologii). Na pediatrii převažuje hospitalizace krátkodobá.

Pedagogická práce respektuje léčebný režim žáků a zohledňuje jejich speciální potřeby. Výchovně vzdělávací proces stejně tak jako zájmová činnost školní družiny a školního klubu probíhá buď u lůžka, nebo ve společných prostorách jídelny. Děti mají k dispozici výtvarný a rukodělný materiál, didaktické a deskové hry, počítač s internetem, CD přehrávač, iPod a iPad. Na pokojích jsou instalovány televize s DVD přehrávači. Žáci mohou využívat i bezdrátového připojení na internet.

Na oddělení je možné nahlédnout do katalogu her. V tomto katalogu jsou přehledným způsobem uspořádány veškeré hry, které má oddělení k dispozici. Orientaci při výběru konkrétní hry usnadní její stručná charakteristika doplněná o předpokládanou délku trvání hry a doporučený věk a počet hráčů.

Na pediatrii je rodiči umožněn pobyt společně s dítětem. V tomto případě lze využít i spolupráce pedagoga a rodiče.