white pointAktuality

white pointMateřská škola

Mateřská škola (MŠ) působí na těchto dětských odděleních:

  • chirurgie
  • infekce
  • kožní
  • ORL
  • ortopedie
  • pediatrie
  • plastická chirurgie

MŠ mohou navštěvovat jen děti hospitalizované na výše uvedených odděleních. Do naší péče jsou zařazeny v den hospitalizace na základě souhlasu lékařů a rodičů (zákonných zástupců). Prostory naší mateřské školy jsou velice odlišné od běžných škol. Vzdělávání dětí probíhá na odděleních, která jsou rozmístěna v různých pavilonech areálu nemocnice, a to často přímo v pokojích, někdy ve společných prostorách oddělení (herna, jídelna). Hlavním smyslem naší práce je pomoci dětem vyrovnat se s nepříjemnou životní změnou a přijmout ji bez stresujících prožitků. Vhodnými prostředky proto pomáháme dítěti porozumět situaci, ve které se nachází.

Naše mateřská škola vychází ze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Cílem programu je vytvářet podmínky pro tělesnou i psychickou pohodu při vzdělávání po celou dobu hospitalizace. Individuální vzdělávání převažuje nad skupinovým. Nabídkou aktivit se snažíme podporovat rozvoj a učení každého dítěte a napomáhat tak bezproblémovému návratu do běžného prostředí domova i mateřské školy.

Rodiče hospitalizovaných dětí se mohou účastnit vzdělávání dětí, podílí se na dění v MŠ.

Průběh a obsah vzdělávacího procesu se zcela podřizuje změnám zdravotního a psychického stavu dítěte a potřebám zdravotních úkonů. Proto i během dopoledního vzdělávacího bloku probíhají vizity lékařů a děti podstupují lékařská vyšetření i rehabilitační cvičení.

Díky dostatečné vybavenosti hračkami, didaktickými pomůckami, hrami, výtvarným materiálem a zároveň plné kvalifikovanosti pedagogického týmu není adaptace dětí na nemocniční prostředí příliš stresující záležitostí. Malým pacientům pomáháme získat pocit bezpečí například i výzdobou oddělení, která je pestrá, barevná a jim tematicky i věkově blízká.

Ve spolupráci se zdravotníky se tak snažíme o naplnění důležitého cíle – zlepšení zdravotního a psychického stavu dítěte a překlenutí doby odloučení od rodiny.