white pointInformace pro zdravotníky

Naše škola je otevřená pro všechny hospitalizované pacienty ve věku od tří let do ukončení střední školy. Rozsah a organizace výuky i zájmové činnosti probíhá vždy po domluvě s vámi. Pokud byste měli jakékoliv návrhy či připomínky k organizačním a provozním záležitostem, můžete se obrátit na naše pedagogické pracovníky či na ředitelství školy. Ve škole je zajištěn celoroční provoz, a proto jsme schopni zabavit pacienty i v době prázdnin (mimo prázdnin vánočních).

Děkujeme za vyplňování formulářů nutných pro zařazení dítěte do naší školy. Spolupráce s vámi si velmi vážíme.