white pointInformace pro kmenové školy

Vážení učitelé, vážené učitelky,

pokud rodič (zákonný zástupce) souhlasí, žák vaší školy se dnem hospitalizace stává žákem naší nemocniční školy. Vyučující, vychovatelky a zdravotnický personál spolu úzce spolupracují, aby byla zajištěna návaznost a propojenost celého léčebného i pedagogického procesu.

Při krátkodobé hospitalizaci je kladen důraz na výuku českého jazyka, matematiky a cizího jazyka (AJ, NJ, FJ a RJ).

Při dlouhodobé hospitalizaci jsou žáci vyučováni všem předmětům vyjma výchov. Doporučujeme, aby si žák s sebou přinesl učebnice a pracovní sešity. Při snaze co nejvíce přispět k bezproblémovému návratu žáka do vaší školy se neobejdeme bez vaší pomoci. Žádáme vás tímto, abyste žákovi připravili plán učiva jednotlivých předmětů, které bude v jeho nepřítomnosti probíráno. Jestliže pobyt v nemocnici nebyl plánovaný a předpokládaná délka pobytu bude více než jeden týden, je možné zaslat plán učiva e-mailem.

U dlouhodobě hospitalizovaných žáků (14 dní a více) zašleme po jejich propuštění vaší škole informace o průběhu výuky, posledním probraném učivu a na vyžádání i návrh klasifikace z jednotlivých předmětů.

Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu týkající se toho, jak se žák zapojil po návratu z nemocnice do školní práce.

Děkujeme.