white pointAktuality

white pointŠkolní družina a školní klub

V době mimo školní výuku mají všechny děti možnost zapojit se do aktivit připravovaných vychovatelkami školní družiny (ŠD) a školního klubu (ŠK). Provoz je od 8:00 do 16:00 hodin podle potřeby režimu dětských oddělení. Možnost zařadit se do činností ŠK a ŠD mají všichni hospitalizovaní žáci i studenti. Školní družina a školní klub se řídí školním vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání ve školní družině a ve školním klubu. Školní družina a školní klub jsou nedílnou součástí školy, a to nejen v rámci organizační struktury, ale především v návaznosti výchovně vzdělávacího procesu.

Činnost a výchovné působení vychovatelek vychází především z potřeb a přání hospitalizovaných žáků a studentů, každému je dána příležitost k účelnému a smysluplnému naplňování volného času při pobytu v nemocnici. Práce vychovatelek respektuje požadavky pedagogiky volného času. Podstatný je však požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti aj.

Mezi oblíbené aktivity, které ŠD a ŠK nabízejí, patří hraní společenských her, poslech pohádek i hudby nebo luštění křížovek a kvízů. Denně je zařazována výtvarná činnost. Výrobky a práce dětí jsou potom součástí výzdoby jednotlivých oddělení, ty obzvlášť zdařilé jsou prezentovány na výstavách. Literární pokusy dětských pacientů jsou vydávány ve školním časopise Flastr.

Rodiče a zákonní zástupci dětí mohou ŠD a ŠK kdykoliv navštívit a zapojit se do činností.

Školní družina a klub podporují:

  • zájmové vyžití
  • rozvíjení tvořivosti a fantazie
  • regeneraci sil po vyučování a mezi vyučováním
  • rozvíjení individuálních předpokladů a sociálních vztahů
  • posilování sebevědomí, možné psychické pohody a radosti v tíživé životní situaci